Bogers Intermediairs

Arbeidsdeskundigen

Een arbeidsdeskundig onderzoek is aan te raden in die situatie waarin het lijkt dat een medewerker niet terug kan keren binnen het bedrijf. Niet alleen kan de arbeidsdeskundige van Bogers Intermediairs BV vaststellen of de conclusie ten aanzien van deze zogenaamde reïntegratie in het eerste spoor de juiste is, ook kan hij adviezen geven ten aanzien van het vormgeven van een externe reïntegratie, de zogenaamde reïntegratie in het tweede spoor.

Hierbij komen dan veelal subsidiemogelijkheden naar voren ten aanzien van het aanpassen van werkplekken, begeleiding van medewerkers en scholing. Niet alleen wordt op deze manier voldaan aan de eisen die de Wet Verbetering Poortwachter aan u stelt, ook kunt u vaak kostenbesparend werken.
 
  Copyright 2018 Bogers Intermediairs | Webdesign: Koedie ICT